รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช กุมภา (นาที)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 90
อีเมล์ : Theeradech.thee@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง : ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 68 ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 พ.ค. 2564,14:22 น.   หมายเลขไอพี : 58.11.85.176


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล