รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ เทพพิทักษ์ (โหน่ง)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น :
อีเมล์ : kentepe533@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานเขตราชเทวี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเทศกิจ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตราชเทวี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 10 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.ค. 2565,09:38 น.   หมายเลขไอพี : 171.96.191.84


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล