ภาพกิจกรรม
LANGUAGE & CULTURE OPEN HOUSE 2019
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม LANGUAGE & CULTURE OPEN HOUSE 2019 โดยมีผู้อำนวยการ นายมงคล ชื่นชม รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีเปิดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ลานขวัญบัว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2562,11:52   อ่าน 434 ครั้ง