ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองเพื่อฟังนโยบายแนวทางของโรงเรียนและรับมอบตัวนักเรียนกับครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562,10:02   อ่าน 453 ครั้ง