ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS 1-3)
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดการอบรมแนวทางการจัดการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS 1-3) ให้กับคุณครูทุกกลุ่มสาระเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,14:11   อ่าน 211 ครั้ง