ภาพกิจกรรม
ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัล กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
นายเจษฎา ทุ่มนุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๑
ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ความประพฤติดี ประจำ๒๕๖๒ 
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2562,15:49   อ่าน 126 ครั้ง