ภาพกิจกรรม
การแข่งขันภาษาจีนระดับกลุ่มโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดการแข่งขันภาษาจีนระดับกลุ่มโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนราชโบริกาุเคราะห์ ราชบุรี
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,09:35   อ่าน 1036 ครั้ง