หน้าหลัก

:: จำแนกตามความต้องการแสง ::

1.  พันธุ์ไม้ในร่ม  หมายถึง พันธุ์ไม้ที่ต้องการแสงสว่างน้อยหรือแสงสว่างโดยอ้อมคือมี
ลักษณะรำไร รวมถึงพันธุ์ไม้ที่ทนต่อการอยู่ในร่มรำไรบางชนิดด้วย พันธุ์ไม้ประเภทนี้มี
จุดประสงค์เพื่อใช้จัดสวนถาดเพื่อประดับในอาคาร  เช่น  เฟิร์นชนิดต่างๆ อัฟริกันไวโอเลต   
พรมกำมะหยี่  พันธุ์ไม้ที่ทนร่มได้แก่ ไทร  ปาล์มบางชนิด  ลิ้นมังกร  เป็นต้น                                                                  
 
   

 

 

พันธุ์ไม้สำหรับจัดสวนถาด

 

- ไม้ในร่ม