หน้าหลัก
:: ไม้ดอกชอบแสงจัด::
 

กุหลาบหิน

  เป็นไม้ประดอกกระถาง ปลูกง่าย ทั้งในและนอกอาคาร แต่ปลูกได้ดีเมื่ออยู่ในกลางแจ้ง เพราะเป็นพืช
ชอบแดดกุหลาบหินมีใบค่อนข้างกลมเป็นหยักมนซ้อนๆกันคลายดอกกุหลาบแต่ไม่อ่อนช้อยจึงได้ชื่อว่า
กุหลาบหิน กุหลาบหินเป็นไม้อวบน้ำอายุหลายปีมีพุ่มเตี้ยสูง 30 – 40  เซนติเมตร ใบเดี่ยวสีเขียวกลม
เตี้ยกะทัดรัด ดอกเป็นช่อสีต่างๆ เช่น ชมพู ส้ม เหลือง ขาว แดง ออกดอกฤดูกาลเดียว คือ ช่วงเดือน
พฤศจิกายน - มีนาคม เป็นพืชที่เลี้ยงง่าย แตกหน่อไว ถ้าขยันแยกหน่อกุหลาบหินจะเพิ่มจำนวนได้ จัดวาง
ได้ทุกส่วนแล้วแต่ความสูงของต้น  หรือรวมกับไม้อื่น หรือรวมกับไม้อวบน้ำก็ได้เพราะกุหลาบหินเป็น
ไม้อวบน้ำขยายพันธุ์ด้วยการชำใบ  ชำยอด แยกหน่อ เพาะเมล็ด

 

 

ไม้ดอก
ไม้ดอกชอบแสงจัด
ชอบแสงรำไร

กิจกรรม