ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาอังกฤษ สุขศึกษาและการงานอาช (อ่าน 203) 26 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 19) 25 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ท่ีสอบแก้ตัว ผ่านทุกรายวิชาในวันที่ 19 มี (อ่าน 420) 20 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ท่ีสอบแก้ตัว ผ่านทุกรายวิชาในวันที่ 19 มี (อ่าน 611) 20 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 51) 19 มี.ค. 63
ประกาศปิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) (อ่าน 386) 18 มี.ค. 63
ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 107) 18 มี.ค. 63
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไว้รัส C (อ่าน 143) 18 มี.ค. 63
ผลการคัดเลือกนักเรียน (สำรอง) นักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาไทย ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 63) 17 มี.ค. 63
แผนการเรียนและการจัดห้องเรียนพิเศษ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 681) 13 มี.ค. 63
แผนการเรียนและการจัดห้องเรียนพิเศษ ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 577) 13 มี.ค. 63
ผลการคัดเลือกนักเรียน(สำรอง)ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ห้องวิทย์-คณิต และภาษาอังกฤษ (อ่าน 264) 13 มี.ค. 63
ผลการคัดเลือกนักเรียน(สำรอง) ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาไทย (อ่าน 194) 13 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 676) 13 มี.ค. 63
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 717) 11 มี.ค. 63
ผลการสอบนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา และ มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2563 (อ่าน 351) 11 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ด้านกีฬา (อ่าน 281) 11 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 521) 11 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ด้านภาษาไทย (อ่าน 461) 11 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาส (อ่าน 888) 11 มี.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 190) 11 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 168) 11 มี.ค. 63
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และ ผลการสอบนักเรียนปร (อ่าน 483) 10 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 927) 10 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาส (อ่าน 1497) 10 มี.ค. 63
มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อCOVID 19 ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ (อ่าน 253) 06 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 2628) 03 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 645) 03 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2023) 28 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนโควต้า (อ่าน 1131) 28 ก.พ. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษประเภทโควต้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1670) 21 ก.พ. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษประเภทโควต้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 961) 21 ก.พ. 63
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประเภทโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 773) 04 ก.พ. 63
ผลการสอบ T-Onet ระดับชั้นม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 487) 31 ม.ค. 63
ผลการสอบ T-Onet ระดับชั้นม.3 วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 316) 31 ม.ค. 63
ผลการสอบ T-Onet ระดับชั้นม.3 วิชาภาษาไทย (อ่าน 304) 31 ม.ค. 63
ผลการสอบ T-Onet ระดับชั้นม.3 วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 345) 31 ม.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1463) 31 ม.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประเภทโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 777) 31 ม.ค. 63
แจ้งหยุดเรียนวันที่ 16-17 มกราคม 2563 (อ่าน 93) 15 ม.ค. 63