ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน120เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-b (อ่าน 9) 13 ธ.ค. 62
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ ขนาด 21*50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (อ่าน 46) 11 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 36) 09 ธ.ค. 62
ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑๒๐ เครื่อง (ครั้งที่ 2) (อ่าน 51) 06 ธ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 107) 04 ธ.ค. 62
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำขนาด 21*50 เมตรด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding (อ่าน 79) 03 ธ.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 123) 22 พ.ย. 62
ร่างประกาศและเอกสารประกาศเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 120 เครื่อง (อ่าน 138) 21 พ.ย. 62
ประกาศขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับนักเรียนก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. (อ่าน 117) 21 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 121) 20 พ.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 150) 13 พ.ย. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำขนาด 21*50 เมตร (อ่าน 153) 08 พ.ย. 62
แจ้งการหยุดเรียน วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 621) 24 ต.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 245) 23 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 210) 21 ต.ค. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 214) 18 ต.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 286) 10 ต.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 231) 10 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 268) 08 ต.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 456) 26 ก.ย. 62
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยใช้การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเ (อ่าน 189) 12 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบพิเศษอเนกประสงค์ ๖ ชั้น (อ่าน 267) 22 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 294) 14 ส.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 607) 02 ส.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบพิเศษอเนกประสงค์ 6 ชั้น (อ่าน 350) 26 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบพิเศษอเนกประสงค์ 6 ชั้น (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้ (อ่าน 270) 22 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อื่นๆสำหรับโรงเรียน (อ่าน 233) 15 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 290) 15 ก.ค. 62
มุทิตาจิต 2562 (อ่าน 1245) 15 ก.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 916) 08 ก.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 220) 08 ก.ค. 62
เดิน-วิ่ง 92ปีราชโบริกา (อ่าน 2885) 07 ก.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 201) 05 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 224) 31 พ.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (อ่าน 223) 31 พ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 249) 23 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 244) 21 พ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 218) 13 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 229) 13 พ.ค. 62
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1672) 06 พ.ค. 62