ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งจากงานแนะแนว เรื่องการคัดเลือกรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 60) 08 ส.ค. 65
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 รอบที่3 (อ่าน 191) 27 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (อ่าน 144) 05 ก.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 84) 04 ก.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 112) 27 มิ.ย. 65
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 รอบที่2 (อ่าน 1103) 27 มิ.ย. 65
รายงานผลข้อมูลชี้แจงข้อสอบถาม เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ๒ ชั้น (อ่าน 114) 24 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 114) 22 มิ.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 88) 22 มิ.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ๒ ชั้น โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 103) 21 มิ.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม 2 ชั้น โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 112) 15 มิ.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 152) 10 มิ.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (กลุ่มบริหารงานทั่วไป) (อ่าน 269) 31 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (กลุ่มบริหารงานทั่วไป) (อ่าน 222) 27 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 144) 25 พ.ค. 65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างหอประชุม 2 ชั้น (อ่าน 127) 25 พ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน(กลุ่มบริหารงานทั่วไป) (อ่าน 121) 23 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่าวชาติ) กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 157) 17 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (อ่าน 134) 17 พ.ค. 65
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 (อ่าน 5305) 17 พ.ค. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 870) 12 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 159) 11 พ.ค. 65
แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 925) 10 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 193) 09 พ.ค. 65
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน กลุ่มบริหารงานทั่วไป (อ่าน 586) 05 พ.ค. 65
ภาษาต่างประเทศที่ 2 (อ่าน 1787) 02 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 783) 28 เม.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน (โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (อ่าน 508) 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยทำหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน (โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (อ่าน 479) 25 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 371) 22 เม.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 163) 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน (สำรอง) ม.1 (เพิ่มเติม) (อ่าน 180) 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 164) 20 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน (สำรอง) ม.1 (เพิ่มเติม) (อ่าน 293) 08 เม.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 363) 07 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน (สำรอง) ม.1 (อ่าน 308) 05 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน (สำรอง) ม.4 (อ่าน 323) 05 เม.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 199) 05 เม.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วย ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน(โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ EP) (อ่าน 608) 05 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 249) 31 มี.ค. 65